Hälsorisk rörmokare

Vilka hälsorisker finns det för en rörmokare?

För rörmokare är svetsning och lödning en vanlig del av arbetet. I många år har det spekulerats om att röken är hälsofarlig, och nu är det bekräftat. Hur farlig svetsning och lödning faktiskt är beror främst på vilket material som hanteras. Här kommer några konkreta exempel på risker som en rörmokare står inför i sitt vardagliga arbete.

Vid svetsning i rostfritt stål frigörs kromoxid som kan ge upphov till frätskador på luftvägarna, orsaka cancer och allergiska reaktioner.

Vid hårdlödning frigörs cyanväte och kadmiumoxid som är giftiga och cancerframkallande.

Svetsning i järn kan avge mangan som ger nervskador.

Det finns också hälsoskadliga kombinationseffekter. Dels är vissa kemikalier skadliga i sig, men också själva partiklarna. Små nanopartiklar i röken, är skadliga. Eftersom de är små kan de färdas genom kroppen obemärkta.
Rörmokare utsätts för olika kemiska konstellationer som bly och andra skadliga lösningsmedel.

Vi har intervjuat en rörmokare som har riktigt bra koll på det här och som fokuserar sin verksamhet kring avloppsrensningar och utgår från Stockholm. Läs mer på deras hemsida.

Lokala säkerhetsföreskrifter ska tas i noga beaktande. Rörmokare kan drabbas olika sjukdomar och infektioner i samband med byggnationsarbete. Med regelbunden ventilation kan många tuffa jobb göras enklare framför allt hälsovänligare.  Lämpliga kläder, skyddsglasögon, och likvärdig skyddsutrustning skyddar en rörmokare från giftig rök, dammpartiklar och liknande.